Toelichting: Volpone (of De Vos)
Wat beweegt de mens? In deze korte Commedia dell' arte-productie van Teatro Obstinato spelen vooral machtswellust, hebzucht en manipulatie een grote rol. De karakters in deze eenakter zijn geïnspireerd door een aantal "klassiekers" als "Volpone" van Ben Jonson (1572-1637) en "Cyrano de Bergerac" van Edmond Rostand (1868-1918). Opgebouwd via improvisaties vanuit de figuren van de Commedia dell' arte kwam er een satirische komedie tot stand waarin de leugen regeert. In de woorden van de intrigant "Mosca" zijn de slachtoffers verblind door hun begeerte en wordt alles wat aan hun droom afbreuk doet afgewezen. Zoals bij de Commedia dell arte past is deze productie niet moraliserend maar feestelijk. En misschien straft uiteindelijk de hebzucht zichzelf.