Wat doet Teatro Obstinato

Teatro Obstinato speelt maskertheater, gebaseerd op de stijl van de Commedia dell’ Arte en recent ook op de stijl van Familie FLÖZ

De groep heeft regelmatig een voorstelling paraat. De voorstellingen hebben in de regel een licht karakter met een ‘lach in een traan’.

Muziek maakt deel uit van de voorstelling, bij voorkeur levende muziek.

Omdat Teatro Obstinato ervaring heeft met het spelen op allerlei locaties worden aan de speelruimte bij de meeste producties geen hoge eisen gesteld.

Door Corona worden op dit moment geen voorstellingen in een zaal met publiek gegeven.