Wat doet Teatro Obstinato

Teatro Obstinato speelt maskertheater. Maskers werden door de klassieke Grieken in hun openlucht theaters gebruikt om spelers vanaf grote afstand herkenbaar te maken. In de renaissance ontstond een opleving van het gebruik van maskers bij wagenspelen, de Commedia dell’ Arte. In onze tijd worden maskers gebruikt bij een groep als Familie FLÖZ

Theatro Osbtinato speelt ook met maskers, gebaseerd op de stijl van de Commedia dell’ Arte en recent ook in de stijl van Familie FLÖZ

Belangrijk zijn plezier in het spel met elkaar, beweging en reageren op elkaar en improviseren binnen een gegeven kader.

Door Corona hebben alle activiteiten een tijd stil gelegen en is er op dit moment geen productie in de maak en is een optreden niet mogelijk.

De voorstellingen hebben in de regel een licht karakter met een ‘lach in een traan’.

Muziek maakt deel uit van de voorstelling, bij voorkeur levende muziek.

Teatro Obstinato speelt op een verscheidenheid van locaties en stelt geen hoge eisen te stellen aan de voorzieningen.