Teatro Obstinato Voorstelling November

Teatro Obstinato Maskertheater

De Gekroonde Vlieg

We hebben in de vorige nieuwsbrief  een nieuwe voorstelling aangekondigd op 7 november. Deze voorstelling begint vorm te krijgen. Echter door de ontwikkelingen rondom het Corona virus is bij spelers onzekerheid ontstaan over de mogelijke nadelige  gevolgen, voor spelers en publiek, bij een voorstelling. Ondanks het feit, dat we wel een geschikte ruimte hebben gevonden, die voldoet aan de eisen van het RIVM, moeten we daarom besluiten om van de voorstelling voor publiek in een zaal af te zien.

We zoeken op  dit moment naar een andere vorm om het stuk te laten zien. Als we daarin slagen informeren we u langs deze weg

teatro-obstinato.nl
nieuwsbrief@teatro-obstinato.nl

Verander uw abonnement    |    Bekijk on-line