Afgesloten voorstellingen

Deze voorstellingen zijn door Teatro Obstinato gespeeld, maar kunnen om verschillende redenen nu niet meer worden opgevoerd.

Achter het jaar waarin de productie tot stand is gekomen staat de titel en op het tekstblad een omschrijving. In de tabbladen daar onder treft u de verschillende media, die van die voorstelling beschikbaar zijn, aan.