2019 Recensies

Amersoort Nu 10-04-2019

Scholen in de Kunst 14-9-2019

Reactie van een toeschouwer na optreden in De Instee 5-10-2019

Hallo Beste Mensen,

Jullie hebben met deze voorstelling mij zeer geraakt:
de eenvoudige opzet, gebaseerd op scherpe observaties,  de gevoelige tegenstellingen  tussen ’toen-en-nu’ ,  de precieze informatie over
de gang van zaken etc.etc.
De indrukwekkende presence door de gemaskerde, precieus gebarende spelers, het niet-talige,……………………  en dan ook de MUZIEK.
De variatie en zorgvuldige uitvoering  maakte de confrontatie  met dit thema dragelijk.
Heel graag wil ik op de hoogte blijven van verdere voorstellingen.

Hartelijk dank en hopelijk tot gauw!