Lopende voorstelling

Op dit moment heeft Teatro Obstinato geen voorstelling paraat. Alle oude voorstellingen zijn afgesloten. Via de website en de nieuwsbrief houden we u van de voortgang op de hoogte.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een korte voorstelling over Corona. De vraag die de spelers zich stellen is; ” Hoe reageren de klassieke figuren uit de Commedia dell’ Arte op de Corona crisis?’

Door de beperkingen die de Corona maatregelen opleggen is de ontwikkeling van deze voorstelling gestaakt.