Lopende voorstelling

Op dit moment heeft Teatro Obstinato geen voorstelling paraat. Alle oude voorstellingen zijn afgesloten. Via de website en de nieuwsbrief houden we u van de voortgang op de hoogte.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een korte voorstelling over Corona. De vraag die de spelers zich stellen is; ” Hoe reageren de klassieke figuren uit de Commedia dell’ Arte op de Corona crisis?’

Ondanks het feit, dat er nog geschikte locaties voor een voorstelling open zijn, die aan de RIVM eisen voldoen, is onder de spelers onzekerheid over de mogelijke gevolgen voor spelers en publiek van een voorstelling in een zaal. Daarom is besloten om geen voorstelling in een zaal te geven. Op dit moment wordt gezocht naar een andere vorm van presenteren.