2020 De Gekroonde Vlieg

Geïnspireerd door de veranderingen door het virus in onze wereld besloot Teatro Obstinato om een voorstelling te maken over dit thema. Het idee was om karakters uit de Commedia dell’Arte te laten reageren op deze wereld vanuit hun eigen manier van handelen. De repetities waren met twee spelers en de regisseur per keer om aan de veiligheidseisen te voldoen. Na een zoektocht naar een geschikte ruimte voor de uitvoering kwamen vanuit de spelersgroep toch twijfels over de veiligheid van een voorstelling voor publiek en werd besloten om van een voorstelling af te zien. Het volgende idee was om een film van de voorstelling te maken. Toen deze plannen vorm kregen werden opnieuw strengere veiligheidsmaatregelen afgekondigd en was samenkomen om een film op te nemen ook niet meer mogelijk. Uiteindelijk is de video ” De Gekroonde Vlieg” het resultaat van alle inspanningen, maar minder dan een voorstelling voor publiek.